فاز 2 صنايع غذايي تاليا افتتاح گرديد

تماس با ما

شما از طریق زیر می توانید با دفتر فروش کارخانه در تماس باشید:

  نام شما (الزامی)

  تلفن شما (الزامی)

  موضوع

  پیام شما

  آدرس کارخانه:
  اروميه شهرك صنعتي فاز يك خيابان بهاران كوچه دوم صنايع غذايي تاليا
  تلفنهاي شركت:
  ٠٤٤٣٢٧٢٣٣٩٨
  ٠٤٤٣٢٧٢٣٦٠٦
  ٠٤٤٣٢٧٢٣٧٥٦
  فکس:
  ٠٤٤٣٢٧٢٣٤٣٢